About

Föreningen DCP (Det cinematiska projektet) är både en allegorisk omskrivning av filmformat för bio Digital Cinema Package och en nystartad kulturförening i Stockholm.

DCP har som ändamål att bedriva nyskapande allmännyttig publikverksamhet med särskild målsättning att främja och utveckla nya förhållningssätt till film, rörlig bild och framför allt till biografrummet. DCP vill skapa en fördjupande och reflekterande publikupplevelse. Den publika verksamheten äger rum i särskilda program och projekt som utvecklas, anordnas eller bedrivs i föreningens namn och anda.

DCP har under 2017 fått kulturstöd av Stockholms stad för att utveckla ett platsspecifikt program för kamerabaserad konst (fotografi och film) på bio Kontrast i Årsta. DCP består sedan 2015 av:
Annika Wik – Fil dr i Filmvetenskap, kurator av publika program, föreläsare och moderator, lärare i videokonstens historia www.annikawik.se
Svante Larsson – Lektor i konst (Konstfack), konstnär/fotograf, biografmaskinist
Timo Menke – Fd lektor i konst (Konstfack), konstnär/filmare, mediaproducent på Stiftelsen Filmform
Kontakta oss gärna på kontaktsidan

Summary in English:
The Nonprofit organisation DCP (translates to “The Cinematic Project” in Swedish) is named after the theatrical digital filmformat Digital Cinema Package and runs as a cultural organisation in Stockholm since 2015.

DCP (DET CINEMATISKA PROJEKTET)
Ideel förening
Org.nummer: 802498-0396
Säte: Bagarmossen

Prenumerera på DCP:s nyhetsbrev:

powered by TinyLetter