News

DCP beviljas Stockholms kulturstöd för programserien FOKUS BIOGRAFEN

FOKUS BIOGRAFEN kommer att äga rum i Folkets hus Årsta, i biografen och samlingslokalen “Mälaren”. Det kommer att fungera som ett pilotprojekt följt av evenemang i andra biografer för att aktivera biografrummet. Vi kommer att agera platsspeci kt och knyta projekten till biografer på platser med pågående biografverksamhet i Vällingby, Kärrtorp, Farsta, Lidingö, Jakobsberg, Abrahamsberg. Med stöd av Stockholms kulturstöd.