News

DCP grundas som en kulturförening

Föreningen DCP är en kulturförening och har som ändamål att bedriva nyskapande allmännyttig publikverksamhet med särskild målsättning att främja och utveckla nya förhållningssätt till film och rörlig bild i allmänhet, och biografrummet i synnerhet. Den publika verksamheten äger rum i särskilda program och projekt som utvecklas, anordnas eller bedrivs i föreningens namn och anda. Föreningens verksamhet baseras främst i Sverige och Norden, där större delen av målgruppen och samarbetspartner finns. Läs mer under About