News

Filmprogram i upplösningens tecken på biografen i Årsta Folkets hus 7 februari 2018

Upplösning
Upplösning

Välkommen till en kväll i upplösningens tecken på biografen i Årsta Folkets hus. I vår digitala och alltmer platslösa samtid kan det dubbla begreppet upplösning väcka både visuell glädje och existentiell sorg: å ena sidan fotografisk upplösning som allt högre optisk återgivning, å andra sidan samhällets, biografens och filmens upplösning mot försvinnande och förvittring. Allt fler pixlar och allt färre korn, gamla ideal och nya identiteter, samtidigt i olika skikt och lager, på torget, i bion, på duken.

Följ med på en vandring över Årsta torg, in i biografrummet och se kamerabaserad konst på duken, bärandes på spår av upplösning som ett dubbeltydigt begrepp mellan hög återgivning, filmens död och förstadsrummets förvandling – och som låter korn, sand och raster ömsom förflyktigas och förtätas.

Douglas Sirk
Rosa Barba
Jonathan Lewald
Julia Peirone
Kerstin Hamilton
Jonas Dahlberg
Isak Sundström
Anja Solomonowitz
Christoph Girardet & Matthias Müller

Onsdag 7 februari 2018, 18:30
Filmprogrammets längd: 120 minuter
Hitta till Årsta Folkets hus

Biljettpris: 40 kr
Endast digitala förhandsbiljetter på Nortic


Med stöd av Stockholms stads kulturstöd och benäget tillstånd av Sveriges Radio.
Tack till Filmform, VDB och Sixpack Film.
DCP drivs av Svante Larsson, Timo Menke och Annika Wik.